Bahá’u’lláhs skrifter

Bahá’u’lláh författade tusentals brev, skrifter och böcker som om de sammanställs skulle bli fler än 100 volymer.Denna samling av skrifter är de av Bahá’u’lláhs verk som för närvarande finns på svenska.

Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter »

Ett urval av avsnitt från Bahá’u’lláhs skrifter, sammanställda och översatta av Shoghi Effendi, inklusive utdrag från Skriften till ulvens son, Kitáb-i-Íqán, Kitáb-i-Aqdas och andra skrifter.

De sju dalarna och De fyra dalarna »

Två skrifter författade i Baghdad efter Bahá’u’lláhs återkomst from Kurdistan år 1856. De sju dalarna uppenbarades som svar på ett brev från Shaykh Muhiyi’d-Din, den religiösa domaren i Khaniqin, som var en sufi. De fyra dalarna är adresserade till Shaykh ’Abdu’r-Rahman, sufiordern Qadiriyyihs ledare, med vilken Bahá’u’lláh hade varit i kontakt i Sulaymaniyyih. .

Förborgade ord »

Ett skrift bestående av korta stycken uppenbarade av Bahá’u’lláh på persiska och arabiska under åren 1857 och 1858 under Hans landsförvisning i Baghdad, översatt av Shoghi Effendi.

Förbundets bok »

Bahá’u’lláhs yttersta vilja och testamente.

Kitáb-i-Íqán - Visshetens bok »

En traktat uppenbarad av Bahá’u’lláh åren 1861 och 1862 som svar på frågor ställda av en av Bábs morbröder. Först publicerad på svenska 1936 med titeln Övertygelsens bok.