Bahá’u’lláhs skrifter

Bahá’u’lláh författade tusentals brev, skrifter och böcker som om de sammanställs skulle bli fler än 100 volymer.Denna samling av skrifter är de av Bahá’u’lláhs verk som för närvarande finns på svenska.

Axplock ur Bahá’u’lláhs skrifter »

Ett urval av avsnitt från Bahá’u’lláhs skrifter, sammanställda och översatta av Shoghi Effendi, inklusive utdrag från Skriften till ulvens son, Kitáb-i-Íqán, Kitáb-i-Aqdas och andra skrifter.

De gudomliga mysteriernas pärlor »

En av Bahá’u’lláhs tidigt uppenbarade skrifter. Den är, vid sidan av Sju dalar och Visshetens bok, en av de mystiska kompositionerna under denna vårtid i Hans uppenbarelseperiod. Ett av bokens centrala teman är begreppet ”transformation” som här betyder återkomsten av den Utlovade i en annan mänsklig gestalt. Ett flertal andra viktiga ämnen behandlas också i detta verk, såsom faran med att tolka de heliga skrifterna bokstavligt, den underliggande innebörden i Bibelns tecken och förutsägelser rörande ankomsten av den nya uppenbarelsen, betydelsen av symboliska termer, mm.

De sju dalarna och De fyra dalarna »

Två skrifter författade i Baghdad efter Bahá’u’lláhs återkomst from Kurdistan år 1856. De sju dalarna uppenbarades som svar på ett brev från Shaykh Muhiyi’d-Din, den religiösa domaren i Khaniqin, som var en sufi. De fyra dalarna är adresserade till Shaykh ’Abdu’r-Rahman, sufiordern Qadiriyyihs ledare, med vilken Bahá’u’lláh hade varit i kontakt i Sulaymaniyyih. .

Enhetens Tabernakel »

En av Bahá’u’lláhs tidigt uppenbarade skrifter. Den är, vid sidan av Sju dalar och Visshetens bok, en av de mystiska kompositionerna under denna vårtid i Hans uppenbarelseperiod. Bahá’u’lláh svarar på ett antal frågor från en zoroastrisk ledare, bland annat om det progressiva uppenbarandet av Guds vilja. Ett av bokens centrala teman är begreppet ”transformation” som här betyder återkomsten av den Utlovade i en annan mänsklig gestalt. Ett flertal andra viktiga ämnen behandlas också i detta verk, såsom faran med att tolka de heliga skrifterna bokstavligt, den underliggande innebörden i Bibelns tecken och förutsägelser rörande ankomsten av den nya uppenbarelsen, betydelsen av symboliska termer, med mera. Skriften inleds med följande mening: De gudomliga mysteriernas innersta väsen i färderna mot höjden framlagda för dem som längtar efter att närma sig Gud, den Allsmäktige, den Evigt förlåtande – välsignade är de rättfärdiga som dricker djupt från dessa kristallklara strömmar!

Förborgade ord »

Ett skrift bestående av korta stycken uppenbarade av Bahá’u’lláh på persiska och arabiska under åren 1857 och 1858 under Hans landsförvisning i Baghdad, översatt av Shoghi Effendi.

Förbundets bok »

Bahá’u’lláhs yttersta vilja och testamente.

Kitáb-i-Íqán - Visshetens bok »

En traktat uppenbarad av Bahá’u’lláh åren 1861 och 1862 som svar på frågor ställda av en av Bábs morbröder. Först publicerad på svenska 1936 med titeln Övertygelsens bok.

Utvalda skrifter »

Denna lilla bok innehåller avsnitt från Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter om de centrala ämnena i bahá'í-tron, inklusive progressiv uppenbarelse, själens utveckling, uppnåendet av en fredlig och rättvis världsordning, och Guds förbund med mänskligheten