Universella Rättvisans Hus budskap

Budskapen från Universella Rättvisans Hus – och sådana som skrivs å dess vägnar – utgörs av analyser, visioner och vägledning, och ger enhet åt tanke och handling när bahá’í-samfundet lär sig att förverkliga Bahá’u’lláhs vision för mänskligheten. Av de fler än 400 sådana budskap återfinns här ett antal från de senaste 10 åren, de flesta adresserade ”Till världens bahá’íer”.

Brev till världens religiösa ledare »

En inbjudan till ledarna för världens religiösa samfund att undersöka det som är kärnan i interreligiös verksamhet. (2002)

Budskap från Universella Rättvisans Hus »

Budskapen från Universella rättvisans Hus – och sådana som skrivs å dess vägnar – utgörs av analyser, visioner och vägledning, och ger enhet åt tanke och handling när bahá’í-samfundet lär sig att förverkliga Bahá’u’lláhs vision för mänskligheten. Av de fler än 400 sådana budskap återfinns här ett antal från de senaste 10 åren, de flesta adresserade ”Till världens bahá’íer”.

Löftet om världsfred »

År 1985 riktade Universella Rättvisans Hus ett budskap till världens folk och inbjöd dem att betänka att en ny samhällsordning kan främjas av att alla människor ser sig själva som medlemmar i en enda universell familj. Budskapet överlämnades till världens ledare och ett oräkneligt antal andra inför Förenta Nationernas internationella fredsår 1986.

En gemensam tro »

Denna redogörelse, som utarbetades 2005 under överinseende av Universella Rättvisans Hus, undersöker relevanta avsnitt från såväl Bahá’u’lláhs skrifter som andra religioners heliga skrifter mot bakgrund av den nutida religiösa krisen. (2005)


Officiella uttalanden och utlåtanden

Publikationer beställda av Universella Rättvisans Hus och uttalanden av Internationella bahá’í-samfundet.

En vändpunkt för alla nationer »

Ett uttalande av Internationella bahá’í-samfundet med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum. (1995)

En gemensam tro »

TEXT (1993)

Mänsklighetens välstånd »

Ett uttalande utarbetat 1995 av Internationella bahá’í-samfundets informationskontor i Haifa. Det offentliggjordes första gången vid Förenta Nationernas toppmöte för social utveckling i Köpenhamn.

Bahá’u’lláh »

En kort introduktion om Bahá’u’lláhs liv och gärning, utarbetad av Internationella bahá’í-samfundets informationskontor på beställning av Universella Rättvisans Hus, och publicerad 1992.

Vändpunkt »

Utvalda meddelanden från Universella Rättvisans Hus och kompletterande material under perioden 1996-2006. Innehållet visar utvecklingen av bahá’í-världens tänkande om tillväxtprocessens natur och den förändrade kulturen i bahá’í-samfundet under det decenniet.