Universella Rättvisans Hus budskap

Budskapen från Universella Rättvisans Hus – och sådana som skrivs å dess vägnar – utgörs av analyser, visioner och vägledning, och ger enhet åt tanke och handling när bahá’í-samfundet lär sig att förverkliga Bahá’u’lláhs vision för mänskligheten. Av de fler än 500 sådana budskap återfinns här ett litet urval, de flesta adresserade ”Till världens bahá’íer”.

Brev till världens religiösa ledare »

En inbjudan till ledarna för världens religiösa samfund att undersöka det som är kärnan i interreligiös verksamhet. (2002)

Löftet om världsfred »

År 1985 riktade Universella Rättvisans Hus ett budskap till världens folk och inbjöd dem att betänka att en ny samhällsordning kan främjas av att alla människor ser sig själva som medlemmar i en enda universell familj. Budskapet överlämnades till världens ledare och ett oräkneligt antal andra inför Förenta Nationernas internationella fredsår 1986.

En gemensam tro »

Denna redogörelse, som utarbetades 2005 under överinseende av Universella Rättvisans Hus, undersöker relevanta avsnitt från såväl Bahá’u’lláhs skrifter som andra religioners heliga skrifter mot bakgrund av den nutida religiösa krisen. (2005)


En vändpunkt för alla nationer »

Ett uttalande av Internationella bahá’í-samfundet med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum. (1995)