Användarvillkor


Genom att använda webbplatsen skrifter.bahai.se accepterar du att följa och vara bunden av följande villkor (“användarvillkor”) och vår sekretesspolicy. Vi kan ändra användarvillkoren och sekretesspolicyn när som helst utan förvarning.

Du har tillstånd att fritt skapa och använda kopior av bahá’í-trons heliga texter, citatsamlingar, publikationer och all annan information (”innehåll”) som finns på denna webbplats, inklusive tryckning, e-post, posta, distribuera, kopiera, ladda ner, ladda upp, överföra, visa innehållet helt eller delvis, med förbehåll för följande:

1. Vår copyrightinformation och källhänvisning ska bifogas innehållet;

2. Innehållet får inte modifieras eller ändras på något sätt förutom att ändra teckensnitt eller utseende;

3. Innehållet får endast användas för ett icke-kommersiellt syfte.

Även om detta generella tillstånd att återge innehållet ges frivilligt så att ingen särskilt tillstånd krävs, behåller Svenska Bahá’í-samfundet / Bahá’í-förlaget AB fullt upphovs-rättsligt skydd för allt innehåll som ingår på denna webbplats under alla tillämpliga nationella och internationella lagar.

Om du söker tillstånd att publicera, överföra, visa eller på annat sätt använda innehållet i kommersiellt syfte, vänligen kontakta oss.