Shoghi Effendi

‘Abdu’l-Bahá utnämnde i sitt testamente sin dotterson Shoghi Effendi (1897-1957) till beskyddare av bahá’i-tron. I denna egenskap vägledde han den världsvida framväxten av bahá’i-samfundet genom sitt författarskap och en omfattande korrespondens, varav en stor del har samlats i bokform.

Bahá’u’lláhs religionsordning »

Skriften är ett utdrag ur boken Bahá’u’lláhs världsordning av Shoghi Effendi. I denna skrift visar han bland annat storheten hos Bahá’u’lláh, Báb och ’Abdu’l-Bahá på ett mäktigt och kärleksfullt sätt. Dessutom skildras ingående principerna och grundelementen i Bahá'í-trons administrativa system och dess roll som en stomme för den framtida världsordningen.

Den gudomliga rättvisans ankomst »

Ett brev skrivet av Shoghi Effendi till bahá'íerna i Nordamerika, daterat 25 december 1938

Kallelse till nationerna »

Ett urval ur Shoghi Effendis skrifter