Shoghi Effendi

‘Abdu’l-Bahá utnämnde i sitt testamente sin dotterson Shoghi Effendi (1897-1957) till beskyddare av bahá’i-tron. I denna egenskap vägledde han den världsvida framväxten av bahá’i-samfundet genom sitt författarskap och en omfattande korrespondens, varav en stor del har samlats i bokform.

Kallelse till nationerna »

Ett urval ur Shoghi Effendis skrifter