Bábs skrifter

Báb är bahá’í-trons härold och Hans skrifter betraktas som heliga texter av bahá’íer. Nästa alla hans skrifter författades under en period av sju år, från 1843 till Hans avrättning i juli 1850 vid 30 års ålder.

Bábs skrifter i urval »

Bábs skrifter i urval består av en samling utdrag ur böcker och skrifter uppenbarade av Báb, inklusive Qayyúmu’l-Asmá’ (Kommentar till Josefs sura), den persiska Bayán, Dalá’il-i-Sab‘ih (de Sju bevisen), Kitáb-i-Asmá’ (Namnens bok), samt diverse andra skrifter, böner och meditationer.