Bábs skrifter

Báb är bahá’í-trons härold och Hans skrifter betraktas som heliga texter av bahá’íer. Nästa alla hans skrifter författades under en period av sju år, från 1843 till Hans avrättning i juli 1850 vid 30 års ålder.

Dessa skrifter kommer successivt publiceras i mån av resurser.

Böner »

Ett urval böner skrivet av Báb.

Bábs tal till Den levandes bokstäver »

Bábs avskedstal till sina lärjungar när Han sände dem ut på deras andliga uppdrag att sprida Hans tro.