‘Abdu’l-Bahá skrifter och samlingar

I sin egenskap av Bahá’u’lláhs efterträdare och utvald uttolkare av Hans skrifter, framlägger ’Abdu’l-Bahá sin Fars tro, klargör dess doktriner, och drar upp riktlinjerna för de centrala grunddragen hos dess administrativa institutioner.

‘Abdu’l-Bahás skrifter i urval »

En sammanställning av fler än tvåhundra brev, böner och andra skrifter av ’Abdu’l-Bahá.

‘Abdu’l-Bahás yttersta vilja och testamente »

Ett dokument skrivet i tre delar 1901 och 1908. Det upplästes officiellt i det Heliga landet den 3:e januari 1922.

Anföranden i Paris »

En sammanställning av ’Abdu’l-Bahás anföranden levererade under Hans första besök i Paris, från oktober till december 1911. Dessutom ingår tre tal framförda under besök i England under 1912-13, och en skrift uppenbarad 1913.

Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá »

Korta utdrag från ’Abdu’l-Bahá skrifter om ett tjugotal olika ämnen.