‘Abdu’l-Bahá skrifter och samlingar

I sin egenskap av Bahá’u’lláhs efterträdare och utvald uttolkare av Hans skrifter, framlägger ’Abdu’l-Bahá sin Fars tro, klargör dess doktriner, och drar upp riktlinjerna för de centrala grunddragen hos dess administrativa institutioner.

‘Abdu’l-Bahás skrifter i urval »

En sammanställning av fler än tvåhundra brev, böner och andra skrifter av ’Abdu’l-Bahá.

‘Abdu’l-Bahás yttersta vilja och testamente »

Ett dokument skrivet i tre delar 1901 och 1908. Det upplästes officiellt i det Heliga landet den 3:e januari 1922.

Anföranden i Paris »

En sammanställning av ’Abdu’l-Bahás anföranden levererade under Hans första besök i Paris, från oktober till december 1911. Dessutom ingår tre tal framförda under besök i England under 1912-13, och en skrift uppenbarad 1913.

Den Gudomliga planens skrifter »

Skrifter av 'Abdu'l-Bahá till bahá'íerna i USA och Kanada åren 1916-1917. I dessa fjorton skrifter lade 'Abdu'l-Bahá fram grunddokumentet för undervisning om baháí-tron över hela världen.

Några besvarade frågor »

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) var son till Bahá’u’lláh, bahá’í-trons grundare. Född i Persien, följde han sin far i landsförvisning och fängelse i det osmanska riket. Större delen av sitt liv var han dess fånge i fästningsstaden Akka i Palestina. I sitt testamente överlät Bahá’u’lláh ledningen för sin Tro till honom.

Spridningen av Bahá’u’lláhs tro till västerlandet i slutet av artonhundratalets sista decennium ledde till att västerländska pilgrimer kom till Akka och fick träffa ‘Abdu’l-Bahá. En av de tidiga pilgrimerna var Laura Clifford Barney, från en känd familj av amerikanska forskare och konstnärer. Hon gjorde upprepade pigrimsresor under vilka hon hade tillfälle att ställa en mängd frågor till ‘Abdu’l-Bahá vid många sammankomster. De nedtecknade svaren granskades sedan av ‘Abdu’l-Bahá innan de översattes till engelska.

Över åttio frågor i ett stort antal ämnen utförligt besvarade av ‘Abdu’l-Bahá, inklusive inflytandet från grundarna av världsreligionerna i mänsklighetens historia; tolkningar av viktiga delar av den kristna läran; samt många frågor om människans natur och den andliga och materiella verkligheten.

Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá »

Korta utdrag från ’Abdu’l-Bahá skrifter om ett tjugotal olika ämnen.