Sammanställningar och broschyrer

Bahá’í-tron har många publikationer, citatsamlingar och ”statement” på engelska. En del är översatt till svenska:det kan handla om bahá’í-trons budskap till religiösa ledare, fredsbudskapet ”Löftet om världsfred” och även bahá’í-uttalanden till FN-konferenser.

Note: