På Bahá’í-skrifter återfinns skrifter på svenska av Bahá’u’lláh, Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi och Universella Rättvisans Hus.